Welkom!

Erediens:  Sondae 09:30            Katkisasie: > Na die diens; Voorskool tot gr 11

Adres:  Maraisstraat, Schoemansville, Hartbeespoort (oorkant Laerskool GHS se sportvelde)

GPS:  25. 43' 41.81"S, 27. 52' 43.50"E

ePos:  gkhartbeespoort@outlook.com