ANDER GEREFORMEERDE GEMEENTES


Andeon
Annlin
Bellville
Belville-Oos
Benoni
Bethal
Cachet Studente
Centurion
Eden
Germiston
Heidelberg
Hermanus
Innesdal
Kameeldrift
Kempton Park-Noord
Klerksdorp-Noord
Krokodilrivier
Krugersdorp
Linden
Magaliesburg
Magalieskruin
Magol
Midrand
Ontdekkers
Parys
Pietersburg-Suid
Pinetown
Port Elizabeth
Potchefstroom
Pretoria (Paul Kruger-kerk)
Randburg
Rietvallei
Rooihuiskraal
Rustenburg
Rustenburg-Wes
Secunda
Stellenbosch
Trinitas
Waterkloofrand
Wierdapark
Wilropark
Wonderboompoort