PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-09-26(1).
TEMA Ons goeie werke red ons nie, maar wys dat ons deur Christus gered is !.
PREDIKANT Student Theuns De Bruyn.
SKRIFLESING Jak. 2:14-26 (14).