PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-08-29(1).
TEMA Aan wie se verwagtinge voldoen Jesus ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 22:24-30 (25, 26).