PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-08-15(1).
TEMA Jou reaksie op die pes !.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Matt. 24:3-14 (13).