PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-08-01(1).
TEMA Skep wins uit verlies..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Heb. 12:3-17 (12, 13).