PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-07-25(1).
TEMA Geloof: God se onlogiese logika vir verlossing..
PREDIKANT dr Hennie van Wyk.
SKRIFLESING Heb. 10:32-11:2 (10:38).