PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-07-11(1).
TEMA Jou Wedergeboorte was die begin van jou nou ewige lewe..
PREDIKANT dr Hennie van Wyk.
SKRIFLESING Joh. 3:1-21 (3-6).