PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-06-27(1).
TEMA Soek God se vrede..
PREDIKANT dr Hennie van Wyk.
SKRIFLESING Efes. 2 (19-22).