PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-05-16(1).
TEMA Ons kan mekaar nie afskryf nie..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Matt. 18:15-20 (18).