PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2021-01-10(1).
TEMA Jou diens toon jou toegewydheid aan die Here..
PREDIKANT Dr Hennie van Wyk.
SKRIFLESING Luk. 12:35-48 (48b).