PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-12-27(1).
TEMA God stel jou eerste - doen dieselfde !.
PREDIKANT Dr Hennie van Wyk.
SKRIFLESING Luk. 12:4-12 (7).