PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-12-20(1).
TEMA Jesus Christus is gebore om die duiwel se greep te kom breek..
PREDIKANT Ds Danie Snyman.
SKRIFLESING 1 Joh. 2:28 - 3:10 (3:8b).