PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-12-13(1).
TEMA Hy wat tussen ons staan..
PREDIKANT ds Nico Ligthelm.
SKRIFLESING Joh. 1:19-28 (26b).