PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-12-06(1).
TEMA Die regverdige God lei Sy kinders tot sondebesef, sodat hulle biddend na Hom kan opkyk..
PREDIKANT Student Nardus Buys.
SKRIFLESING Numeri 21:1-9 (7, 8).