PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-08-23(1).
TEMA God se lankmoedigheid vra van jou groot verantwoordelikheid...
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Gen. 8 (21).