PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-06-21(1).
TEMA 'n Mislukte speletjie..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 7:24-35 (31, 32).