PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-04-10|(1.
TEMA Vader, in U hande gee Ek my gees oor !.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 23:46 (46) / Mark. 15:37,38.