PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2020-02-23(1).
TEMA God vra gehoorsaamheid in alle omstandighede. Dit beteken ook jy hoop op God in alle omstandighede..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Psalm 40 (5).