PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-12-22(1).
TEMA Hoe gee God jou sekerheid oor jou uitverkiesing en roeping ?.
PREDIKANT prop. Thinus Kruger.
SKRIFLESING 2 Pet. 1:10-21 (10,19).