PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-12-01(1).
TEMA Laat jy getrou wees aan die goeie wil van die Here deur Sy wil bo jou eie te stel..
PREDIKANT proponent Thinus Kruger.
SKRIFLESING Matt. 16:21-28 (24).