PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-11-24(1).
TEMA Blydskap in die Here wortel in 'n opregte vertroue in God se geregtigheid..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Ps 97 (12).