PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-11-10(2).
TEMA God versterk ons geloof deur ons oë en ons ore..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Jes. 42:18-43:8 (43:8).