PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-11-10(1).
TEMA God huil oor verspeelde geleenthede en tyd..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Luk. 19:41-44 (41).