PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-10-13(1).
TEMA Belydenis is 'n lewenslange verbintenis met God en Sy kerk..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Heb. 10:19-27 (22).