PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-09-22(1).
TEMA Betesda - elke man vir homself..
PREDIKANT ds Peet Smit.
SKRIFLESING Joh. 5:1-11 (7).