PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-09-01(1).
TEMA God is by ons in tye van voorspoed en teëspoed..
PREDIKANT ds Jan-Louis Lee.
SKRIFLESING Gen. 39:1-23 (2, 3, 5b, 21, 23b).