PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-07-21(1).
TEMA Hoe reageer jy teenoor die aanslae van Satan ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Hand. 16:16-40 (25).