PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-06-09(1).
TEMA Wat vra dit om 'n getuie van Christus te wees ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Hand. 1:1-8 (8).