PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-05-26(1).
TEMA Nagmaal verskerp ook ons waaksaamheid..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Mat. 26:36-46 (41, 45).