PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-05-05(1).
TEMA Hoe is God die Lig van jou lewe ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Joh. 8:12-20 (12).