PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-04-14(1).
TEMA Is daar enige rede vir blydskap in hierdie lewe ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Pred. 11:9-12:8 (12:1).