PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2019-02-17(1).
TEMA Lankmoedigheid is meer as net geduld..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Tess. 5:12-28 (14).