PREEKBESONDERHEDE
DATUM 20181202.mp3.
TEMA Geloof in 'n ongelowige wereld..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Genesis 6 (9).