PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-12-23(1).
TEMA Aanskou die heerlikheid van die Woord..
PREDIKANT Student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Joh. 1:1-18 (14).