PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-12-09(1).
TEMA God is vry om te verlos wie Hy wil soos Hy wil..
PREDIKANT Student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Daniël 3:1-30 (15-18).