PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-11-11(2).
TEMA Wat sien God in jou ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Rigters 6:11-23 (12).