PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-10-28(1).
TEMA Die Woord van die Here bring inkeer en gehoorsaamheid in die hart van die mens..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING 2 Kon. 22:8-20 (11,13).