PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-10-07(1).
TEMA Die verlange in 'n huwelik hou verband met die verlange na Christus..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Hooglied 8:1-7 (1,2).