PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-09-09(1).
TEMA Hoe groot is jou ywer vir God ?.
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Numeri 25:1-18 (11).