PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-09-02(1).
TEMA Die voorsorgmaatreel vir die stryd teen die sonde begin by Christus..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Rom. 13:8-14 (13,14).