PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-07-01(1).
TEMA God se bemoeienis met ons..
PREDIKANT ds Peet Smit.
SKRIFLESING Deut. 32:1-24 (11).