PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-06-24(1).
TEMA Ons was geestelik dood in ons sonde, maar ons barmhartige God het ons uit genade lewend gemaak..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Efesiërs 2:1-10 (4,5).