PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-05-20(1).
TEMA Die Heilige Gees mompel nie..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Kor. 14:1-25 (12).