PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-05-06(1).
TEMA Wat en wie is die kerk ?.
PREDIKANT ds Nic van der Walt.
SKRIFLESING HB Son 21. 1 Kor. 12:12-21 Joh. 15:1-5.