PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-03-18(1).
TEMA God beskerm ons op die lewenspadvan gehoorsaamheid..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Gen. 24:1-27 (7).