PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-03-04(1).
TEMA Volhard in julle arbeid te midde van onsekerheid, want God voorsien vir alles volgens Sy wil..
PREDIKANT student Thinus Kruger.
SKRIFLESING Prediker 11:1-6 (5,6) en 1:1,2.