PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-02-25(1).
TEMA 'n Woord vir elkeen..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING 1 Joh. 2:12-17 (17).