PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-02-18(2).
TEMA Die Here roep ons om Hom te volg..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Matt. 9:9-13 (13).