PREEKBESONDERHEDE
DATUM 2018-01-14(1).
TEMA In 'n oomblik van swakheid..
PREDIKANT ds Christo van Vuuren.
SKRIFLESING Gen. 9:18-29 (22,23).